Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_K03
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Odniesienia do EKO: