Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_K04
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienia do EKO: