Dane EK kierunkowego:
Kod:
BM2A_U26
Kierunek obejmowany:
Mechanika i Budowa Maszyn
Efekt kształcenia:
jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji
Odniesienia do EKO:
 • T2A_U02
  potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
 • T2A_U05
  potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
 • T2A_U14
  potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • T2A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
 • T2A_U16
  potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych