Dane EK kierunkowego:
Kod:
BM2A_K04
Kierunek obejmowany:
Mechanika i Budowa Maszyn
Efekt kształcenia:
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę ze studiowanej dyscypliny, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy