Dane EK kierunkowego:
Kod:
BM2A_K07
Kierunek obejmowany:
Mechanika i Budowa Maszyn
Efekt kształcenia:
jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji
Odniesienia do EKO:
 • T2A_K03
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • T2A_K04
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • T2A_K05
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • T2A_K07
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia