Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W02
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz potrafi scharakteryzować jego przedmiotową i metodologiczna specyfikę.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_W01
    ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
  • S1A_W01
    ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk