Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W04
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_W05
    ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów
  • H1A_W06
    ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów