Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W06
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Na poziomie podstawowym posiada aktualną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz potrafi wskazać na ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_W04
    ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • H1A_W06
    ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • H1A_W07
    zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów