Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W07
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji artefaktów kulturowych należących do dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
Odniesienia do EKO:
 • H1A_W03
  ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • H1A_W04
  ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • H1A_W07
  zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • S1A_W06
  zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące