Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W08
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_W06
    ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów