Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W10
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury oraz sposoby zarządzania nimi, a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_W10
    ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
  • S1A_W07
    ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania