Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W11
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej, społecznej i historycznej w kształtowaniu się kultury.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_W05
    ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów