Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W12
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_W08
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego