Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W13
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o istotnych elementach tych struktur i instytucji.
Odniesienia do EKO:
  • S1A_W02
    ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach