Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W15
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Posiada podstawową wiedzę o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach i kulturowych odniesieniach.
Odniesienia do EKO:
  • S1A_W01
    ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
  • S1A_W04
    zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
  • S1A_W09
    ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji