Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W22
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
Odniesienia do EKO:
  • S1A_W05
    ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach