Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_W24
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Ma świadomość zróżnicowania kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, Europy i świata.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_W03
    ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • H1A_W10
    ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
  • S1A_W03
    ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej