Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_U03
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_U03
    umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego