Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_U05
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_U04
    potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych