Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_U06
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Wykrywa podstawowe zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi.
Odniesienia do EKO:
  • S1A_W02
    ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach