Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_U07
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Posługuje się strategiami argumentacyjnymi.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_U06
    posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków