Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_U09
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Analizuje podstawowe teksty z dziedzin i dyscyplin nauki właściwych kulturoznawstwu, identyfikuje ich główne paradygmaty.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_U03
    umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  • H1A_U05
    potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym