Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_U10
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Konstruuje i rekonstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź tradycji kulturowych.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_U06
    posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków
  • H1A_U09
    posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł