Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_U12
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Formułuje w mowie i na piśmie problemy badawcze, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w kwestiach społecznych, kulturowych i światopoglądowych.
Odniesienia do EKO:
 • H1A_U07
  potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym
 • H1A_U08
  posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
 • H1A_U09
  posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
 • S1A_U08
  posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych