Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_U13
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Pisze eseje, przygotowuje referaty, samodzielnie wybierając odpowiednią literaturę źródłową i przedmiotową
Odniesienia do EKO:
  • H1A_U08
    posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  • H1A_U01
    potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
  • S1A_U09
    posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł