Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_U17
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Identyfikuje normatywne i ideologiczne ugruntowanie instytucji społecznych oraz normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych.
Odniesienia do EKO:
  • S1A_U05
    prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów