Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_K01
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
  • H1A_K06
    uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
  • S1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie