Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_K07
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_K05
    ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
  • S1A_K05
    umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne