Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_K09
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • S1A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu