Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_K10
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność pracy w grupie i nawiązywania relacji interpersonalnych.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • S1A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role