Dane EK kierunkowego:
Kod:
EN1A_K01
Kierunek obejmowany:
Energetyka
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób