Dane EK kierunkowego:
Kod:
EN1A_K05
Kierunek obejmowany:
Energetyka
Efekt kształcenia:
ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu