Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_W10
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych informatyki i dziedzin pokrewnych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych