Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_U02
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi pracować indywidualnie i  w  zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
  • T2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T2A_U14
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich