Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_W17
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej