Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_W18
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Zna zasady doboru podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych