Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_W22
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W09
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej