Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_W24
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej i naukowej; potrafi ją wykorzystać we własnych badaniach w sposób zgodny z zasadami prawnymi i etycznymi.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej