Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_U02
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich