Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_U07
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Umie zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje: metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane i murowe.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U05
    ma umiejętność samokształcenia się
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów