Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_U12
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Potrafi sporządzić bilans energetyczny obiektu budowlanego.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
  • T1A_U11
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą