Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_U19
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów