Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_U20
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Zna zasady wytwarzania i stosowania oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U03
    potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów