Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_U21
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Umie organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji budownictwa.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne