Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_K01
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób