Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_K02
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę stałej edukacji; inspiruje intelektualnie inne osoby, organizuje proces ich uczenia się.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób