Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_K03
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje