Dane EK kierunkowego:
Kod:
BG1A_K06
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Pojmuję istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role