Dane EK kierunkowego:
Kod:
IB1A_U09
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Biomedyczna
Efekt kształcenia:
potrafi przeanalizować sposób działania i poddać krytycznej ocenie metody i rozwiązania techniczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
  • M1_U02
    potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • M1_U08
    potrafi interpretować dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla studiowanego kierunku studiów