Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika i wytrzymałość
Efekt kształcenia:
Student rozumie zjawiska i procesy związane z prawami mechaniki.
Powiązania z EKK:
  • IB1A_W02
    ma wiedzę w zakresie fizyki oraz pogłębioną wiedzę w wybranym obszarze fizyki współczesnej, obejmującą między innymi podstawy fizyki kwantowej, fizykę ciała stałego i biofizykę